Βρείτε μας στο

Όροι Χρήσης E-mail

Όροι χρήσης

Το site αυτό αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Σπύρογλου Νικόλαος. Απαγορεύεται αυστηρά η επαναχρησιμοποίηση υλικού από οποιαδήποτε σελίδα περιέχεται στο site αυτό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρίας μας. Απαγορεύεται αυστηρά, η με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποίηση των λογοτύπων, απεικονίσεων, σημάτων και κάθε είδους διακριτικών γνωρισμάτων που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική σελίδα.

Επισκεπτόμενοι το site αυτό συμφωνείτε ότι η εταιρία μας δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή τυχαία ζημία προκύψει από την χρήση των πληροφοριών και του υλικού που παρέχεται στο site αυτό ή από επισκέψεις σε άλλα sites που τυχόν συνδέονται σε αυτό.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την ηλεκτρονική της σελίδα ή μέρος αυτής ή να τροποποιήσει το περιεχόμενό της κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Οι παραπάνω όροι χρήσης διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και τα ελληνικά δικαστήρια τα οποία είναι υπεύθυνα για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ανακύψει από αυτούς.